Länkar

Christopher Hitchens in memoriam

The Richard Dawkins Foundation: Christopher Hitchens obituaries
Christopher Hitchens i Vanity Fair

Sidor om Christopher Hitchens

Daily Hitchens
Wikipedia

Om Ateism på svenska

Kampanjen Gud finns nog inte
En informationssida om ateism

Om Humanism

Humanisterna
Den internationella humanistorganisationen IHEU