Materialet

God Is Not Great Allt material som ligger till grund för den här sidan finner man genom en enkel sökning av videoklipp om Hitchens på internet.

De flesta klippen i sin tur kommer från föreläsningar och debatter med Christopher Hitchens som var en del av hans stora bokturné i USA sommarhalvåret 2007. Boken i fråga - God Is Not Great - How Religion Poisons Everything - hade då precis getts ut och skapade, tillsammans med Richard Dawkins, Sam Harris och Daniel Dennett stor uppmärksamhet i amerikansk media.