Moral

En fråga som nästan undantagslöst behandlas är frågan om moralen. Religiösa debattörer anklagar ofta ateismen för att man inte har någon källa till moralen - hur ska man kunna veta vad som är rätt och fel om inte man har en Gud som kan berätta det? Här har Hitchens flera invändningar och i den första tar han upp tidsaspekten.

Människan har funnits på jorden i minst 100 000 år, antagligen betydligt mer. Hon har då levt och dött i en brutal värld, full av rovdjur, svält, sjukdomar, stamfejder och istider. Medellivslängden var runt 25 år och många dog i svåra smärtor i samband med födseln. Detta pågick i årtusende efter årtusende.

Så plötsligt, efter 98 000 år, fick Gud nog och sa: Så här kan vi inte ha det! Vi ska hjälpa de här människorna! Vi gör det genom ett människooffer i en avlägsen del av Palestina under bronsåldern.

Hitchens menar att det är absurt att tro på en sådan berättelse. Dessutom, är den sann så ger den absolut ingen bild av Gud som moralisk, snarare cynisk och inkompetent!

Moralen har vi människor fått med oss genom evolutionen. Vi skulle aldrig ha överlevt så här länge som art om inte delar av vårt beteende uppmuntrade till samarbete och hänsyn.

Hitchens utmaning

Hitchens har formulerat en moralisk utmaning på följande sätt:

Nämn en god moralisk handling eller ett gott moraliskt yttrande som endast kan göras av en religiös person och inte av en person utan religion.

Hittills har ingen lyckats med detta. Motsatsen är dock betydligt lättare:

Nämn en dålig moralisk handling eller ett dåligt moraliskt yttrande som endast kan göras och motiveras av en religiös person.

Här finns det mängder av exempel (självmordsbombare, homohat, abortmotstånd, mm). Detta visar att moralen inte är beroende av religionen. Även en icke-religiös person kan ha moral.