Religion

Undertiteln till Hitchens bok lyder How Religion Poisons Everything - Hur religionen förgiftar allt. Frågan som ställs i undertiteln - om religionen verkligen förgiftar allt har Hitchens ställt sig själv vid olika tillfällen. Han har då sagt att han bestämt sig för att leva upp till sin undertitel och hävdar därför verkligen att religionen på ett sätt förgiftar allt.

Hans argument går bland annat tillbaka till religionens kluvna syn på människans skapelse och mening. Å ena sidan får vi veta i de heliga texterna att vi är skapade till fullständig underkastelse, av en handfull jord i Bibeln och en klump blod i Koranen. Vi är skapade med arvssynd, en synd vi ärvt utan att vi har kunnat undvika den.

Å andra sidan, när vi är fullständigt nedtryckta och underkastade på det här sättet, får vi veta att universum trots allt är skapat för vår skull. Det finns en mening med vår existens och om vi fortsätter att underkasta oss Guds önskningar så finns en belöning i form av evig lycka och evigt liv.

Det här, menar Hitchens, är en vädjan till både en självplågande, självutplånande sida hos oss och till en egoistisk, självförhärligande sida. Här finns inte grunden för sunda, mellanmänskliga relationer och värderingar.

Hot och straff

Ett annat argument för att religionen förgiftar, rör det obehagliga koncept som Jesus introducerar i Nya Testamentet. Tidigare må man ha uppmuntrat till folkmord och slaveri, men man kunde i alla fall dö och på så sätt komma undan och slippa världens lidande. Det är först med Jesus som vi får lära oss om helvetet och den eviga tortyr som ska drabba en efter döden om man inte lever enligt hans lära. Inte ens döden är alltså en befrielse utan det är då det verkligt roliga sätter igång!

Oron över att hamna i helvetet och önskan att komma till himlen förgiftar människor och förleder dem till att göra vad som helst för att tillfredsställa Gud.

Ett första försök till vetenskap

Religionen var människans första - och sämsta - försök till vetenskap. Vi är utrustade med en hjärna som söker kunskap och vill se mönster. Religioner gav oss svar på frågor innan vi visste något om rymden och himlakroppar eller mikrobiologi och bakterier. Saker som skedde var Guds straff. Nu vet vi annorlunda.

Det allvarligaste hot mänskligheten står inför idag är sammanträffandet mellan en messiansk ideologi och ett apokalyptiskt vapen, vilket vi kan ha när som helst i Iran.